Home page > O nás

O nás

Aktivní záloha Odboru biologické ochrany Těchonín,
Agentury vojenského zdravotnictví

 

Od historie po současnost

Odbor biologické ochrany v Těchoníně je jedním z pracovišť Vojenského zdravotního ústavu (VZÚ), který je přímo podřízený řediteli Agentury vojenského zdravotnictví (AVZdr). Pro toto pracoviště se vžil název Centrum biologické ochrany Těchonín (CBO). Centrum biologické ochrany Těchonín je vysoce specializované zdravotnické vojenské zařízení, které je jediné ve střední a východní Evropě. Od roku 1971 fungovalo jako utajované speciální pracoviště s výzkumnými mikrobiologickými laboratořemi pro potřeby bývalé Československé lidové armády a armád států Varšavské smlouvy. V roce 1990 byly práce v hlavní části zařízení zastaveny a proběhla likvidace výzkumných infekčních a testovacích materiálů. Význam tohoto zařízení vzrostl až v souvislosti s teroristickými útoky v USA a pražským summitem NATO. Stěžejní součástí CBO Těchonín je specializovaná infekční nemocnice (SIN). Mezi její úkoly patří zajištění izolace pacientů se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi (např. SARS, krvácivé horečky jako Ebola, Marburg, Lassa, multirezistentní tuberkulóza, pravé neštovice apod.) až na stupni zabezpečení Bio Safety Level 4 (BSL-4), hospitalizace a léčba nemocných s nebezpečnou nákazou a zamezení následného šíření nákazy v ostatní populaci. Zařízení je také využíváno při karanténních vyšetřeních jednotek AČR po jejich návratu z epidemiologicky rizikových oblastí. CBO není pouze specializovaná infekční nemocnice, je také základna armádního biologického obranného výzkumu a místem, které slouží zároveň jako výukové, výcvikové a školicí středisko pro vojenské a civilní specialisty jak z České republiky, tak v rámci NATO.

Součástí CBO Těchonín jsou dále podpůrné objekty (karanténní kapacity, laboratoře, ubytovací kapacity, sklady, garáže, logistické zabezpečení atd.), které plní další funkce jako např:

  • řízení specifického obranného systému v boji proti bioterorismu a při ochraně vojsk před biologickými zbraněmi;

  • garance specializace AČR v rámci NATO na ochranu proti zbraním hromadného ničení v oblasti biologické ochrany, současně podpora JCBRND COE v této oblasti;

  • řešení úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému ČR (IZS);

  • uložení vojenské a specializované zdravotnické techniky pro mobilní biologické týmy, mobilní hospitalizační jednotku a mobilní polní mikrobiologickou laboratoř; současně zajištění výcviku pro nasazení těchto prvků do misí;

  • laboratorní diagnostika biologických agens zneužitelných k bioterorismu nebo k přípravě biologické zbraně;

  • izolace a hospitalizace osob s vysoce nebezpečnými nákazami (při vyhlášení krizového stavu a v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytování zdravotních služeb).

 

Nahoru